Obchodní podmínky

Nákupní řád, obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky


I. Obecná ustanovení
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti související s nákupem zboží v e-shopu www.arion-krmiva.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (provozovatelem e-shopu) a kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
2. Tyto VOP jsou platné od 1. ledna 2023.

II. Definice pojmů
E-shop – internetový obchod na adrese www.arion-krmiva.cz
Prodávající - Radmila Mendlíková, Břevenec 97, Šumvald 783 85, Česká republika, IČ: 40862402, DIČ: CZ6754211057, tel: + 420 603 380 752, e-mail:prodej@arion-krmiva.cz.
Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel.
Spotřebitel – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Podnikatel – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím e-shopu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
Zboží – krmiva, které prodávající nabízí k prodeji prostřednictvím e-shopu.
Kupní cena – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží a která je uvedena v nabídce e-shopu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Cena je v e-shopu u každého zboží uváděna jak s DPH, tak i bez DPH.
Kurýr – smluvní dopravce zajišťující dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.
Náklady na odeslání – peněžní částka, která je úplatou za odeslání zboží (doprava, poštovné, balné) do Místa určení, ve výši uvedené v aktuálním sazebníku Nákladů na odeslání.
Místo určení – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje.
Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 
III. Postup při uzavírání kupní smlouvy
1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím.
2. Zboží v e-shopu je řádně označeno názvem a je zpravidla vyobrazeno společně se slovním popisem obsahujícím údaje o použitých surovinách a dalších vlastnostech zboží s tím, že v případě, že je zboží vyráběno v různém balení, má kupující možnost si ho vybrat před tím, než krmivo umístí do „košíku“.
3. Kupující provede výběr zboží a umístí ho do nákupního košíku tak, že klikne na tlačítko „Vložit do košíku“ ("do košíku" nebo na tlačítko se symbolem košíku). V rámci procesu objednávání zboží má kupující možnost se vracet k jednotlivým krokům za účelem provedení kontroly a případných oprav chyb v objednávce.
4. Do doby, než kupující proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“ a objednávka se stane závaznou, má kupující možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání zboží a opustí internetovou stránku, na níž se objednávka zboží provádí.
5. Součástí procesu objednání je uvedení souhlasu s těmito Obchodními podmínkami. 
6. Po odeslání závazné objednávky zboží obdrží kupující na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce, potvrzení objednávky, v němž bude obsaženo mimo jiné číslo objednávky a shrnutí údajů uzavřené kupní smlouvy.
7. V souvislosti s objednávkou zboží může prodávající kontaktovat kupujícího telefonicky na telefonní číslo uvedené kupujícím při provádění objednávky, a to v záležitostech souvisejících s plněním kupní smlouvy.
8. Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce.
9. Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím e-shopu, tedy s použitím prostředků komunikace na dálku - náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek poskytovatele připojení, prodávající si v této souvislosti neúčtuje žádné další poplatky).
9. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 
IV. Kupní cena
1. Kupní ceny zboží a služeb jsou v e-shopu uváděny včetně DPH, jak rovněž včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání a úhrady kupní ceny.
2. Kupní cena uvedená u zboží v okamžiku provedení objednávky je kupní cenou závaznou pro prodávajícího i kupujícího a po provedení objednávky nebude změněna, a to ani v případě, že ze strany prodávajícího následně dojde k úpravě výše kupní ceny za zboží, nebo bude probíhat reklamní slevová akce.
3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce, to vše v souladu s platnými právními předpisy.
4. Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, slevové kupony apod.). Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout, kupující bude informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Pokud je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí. V jedné objednávce nelze použít více slevových kupónů.

V. Platební podmínky
1. Platba kupní ceny se provádí v korunách českých.


2. Kupující si může vybrat v procesu provádění objednávky z několika způsobů placení kupní ceny za zboží:
• platba dobírkou: při převzetí zboží od kurýra hotově nebo kartou;
• platba bankovním převodem;
• v hotovosti při osobním odběru;

• online platba kartou.

3. Zvolený způsob placení kupní ceny lze po provedení objednávky změnit jen se souhlasem prodávajícího.

VI. Dodací podmínky
1. Zboží je prodávajícím dodáváno výhradně na území České republiky.
2. Kupující si může při provádění objednávky zvolit způsob dodání zboží:
• dodání přepravní společností na adresu uvedenou v objednávce nebo do výdejního místa (limitováno hmotností zásilky 20kg);
• osobní odběr v provozovně prodávajícího.
3. Za podmínky, že je zboží skladem, odešle prodávající kupujícímu zboží do dvou pracovních dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. V případě, že kupující zvolil jako způsob placení bankovní převod, je zboží odesíláno do dvou pracovních dnů od dne, kdy je platba kupní ceny připsána na účet prodávajícího.
4. Termíny dodání uvedené na webu jsou informativní. Vychází z předpokládaných dodacích lhůt přepravních společností.

5. Náklady na dobírku a dopravu, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Náklady na dopravu zboží a dobírku jsou následující:

  • hmotnost zásilky do 10kg – 95 Kč s DPH
  • hmotnost zásilky od 11kg do 30kg – 145 Kč s DPH
  • hmotnost zásilky od 31kg do 50kg – 190 Kč s DPH
  • hmotnost zásilky od 51kg do 100kg – 250 Kč s DPH
  • hmotnost zásilky nad 100kg bude doprava řešena individuálně
  • hmotnost zásilky do 20kg s dopravou do výdejního místa - 65 Kč s DPH 
  • cena za dobírku je 25,- Kč s DPH

Při hodnotě objednávky nad 1200,- Kč (s DPH) hradí dopravu (včetně dobírky)  Prodávající - neplatí pro registrované velkoobchody nebo chovatele. Pro registrované velkoobchody a chovatele je doprava zdarma při objednávce nad 4 tis. Kč bez DPH. Upozorňujeme zákazníka, že dodání zakázky nad 50 kg může být realizováno sběrnou službou (nikoliv tedy WEDO). V tomto případě bude zákazník kontaktován. Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit, či použít k dopravě vlastních prostředků.

 
VII. Odstoupení od kupní smlouvy a zrušení smlouvy dohodou
1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).
2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neprovede bezhotovostní platbu do jednoho pracovního dne ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva.
3. Kupující může kdykoliv od okamžiku, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy, do okamžiku, kdy bylo zboží prodávajícím odesláno, požádat prodávajícího o zrušení kupní smlouvy. Kupní smlouva bude zrušena dohodou smluvních stran v okamžiku, kdy prodávající sdělí kupujícímu akceptaci návrhu na zrušení kupní smlouvy.

4. V případě že kupující svou objednávku před odesláním nezruší a následně ji nepřevezme bude mu podle platného občanského zákoníku účtována vzniklá škoda za balné a za přepravné v plné výši včetně smluvní pokuty ve výši 5% z hodnoty objednávky na pokrytí nákladů na objednávku a její expedici. Toto se vztahuje i na chybnou objednávku.

5. V případě že kupující objednávku vrátí bez odstoupení od kupní smlouvy, bude mu účtováno balné a veškeré náklady spojené s dodáním zásilky.

 
VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, který je spotřebitelem
1. V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.
2. Postup při odstoupení od smlouvy:
• Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.
• Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu na adresu: Radmila Mendlíková, Břevenec 97, Šumvald 783 85, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky poškození, mělo by být v neporušeném v původně uzavřeném obalu.
3.  V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, pokud byly účtovány. Podnikatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4. Kupující ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 1 občanského zákoníku souhlasí s tím, že mu prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky bezhotovostně na jeho bankovní účet, který kupující uvede v odstoupení od smlouvy, nebo sdělí prodávajícímu v návaznosti na odstoupení od smlouvy. Pouze v případě, kdy tento způsob vrácení peněžních prostředků není možný, vrátí kupující prodávajícímu peněžní prostředky složenkou zaslanou na adresu uvedenou při registraci.
5. Kupující odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
IX. Práva z vadného plnění, záruka
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
• má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
• věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku,
• je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Kupující může požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
3. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad  může kupující požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, poskytuje prodávající v tomto rozsahu kupujícímu záruku za jakost.
5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
6. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, oznámení o reklamaci včetně reklamovaného zboží je nutné zaslat na adresu sídla prodávajícího.
7. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob provedení náhrady.
 
X. Zvláštní ustanovení o vyřizování reklamace kupujícího, který je spotřebitelem
1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
2. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace
3. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
 
XI. Ochrana osobních údajů

1. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující prodávajícímu svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

2. Osobní údaje budou zpracovávány v tomto rozsahu:
• jméno a příjmení,
• adresa bydliště,
• doručovací adresa,
• telefonní číslo,
• e-mailová adresa,
• bankovní spojení
• IČO
• DIČ.

3. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány k následujícím účelům:
• Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží na e-shopu - zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření kupní smlouvy a její následné realizace, dodání objednaného zboží a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností. V případě tvorby objednávky prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu – jméno, příjmení, adresa bydliště či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu kupní smlouvy, přičemž poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci kupujícího a dále k jeho kontaktování za účelem doručení objednaného zboží.

• Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací - právním titulem ke zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností prodávajícím. Při vyřizování reklamací prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu – jméno, příjmení, adresa pobytu či doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, transakční historie objednávek a údaje o koupeném zboží.

• Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu - pokud se kupující zaregistrujete jako chovatel nebo velkoobchod, prodávající zpracovává jejich osobní údaje, a to za účelem vedení zákaznického účtu. Právním titulem ke zpracování je plnění smlouvy, resp. jednání za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, související komunikace a také z důvodu plnění zákonných daňových povinností. V případě vedení zákaznického účtu prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – chovatel: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu nebo doručovací adresa, IČO, DIČ, heslo v zašifrované podobě, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu) velkoobchod: název a adresa sídla, doručovací adresa, IČO, DIČ, heslo v zašifrované podobě, údaje týkající se uskutečněných nákupů (tj. např. druh a cena zboží, datum nákupu, údaje o stavu zákaznického účtu).

• Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení) - v případě, že kupující zatrhne při objednávce možnost dostávat newsletter s nabídkami, bude prodávající zpracovávat osobní údaje v rozsahu – e-mailová adresa, a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Osobní údaje prodávající začne zpracovávat až poté, kdy kupující zatrhne tuto možnost.

• Použití souborů cookies a analýza webových stránek - v případě, že kupující používá webové stránky www.arion-krmiva.cz, souhlasí se shromažďováním souborů cookies, které prodávající na svých webových stránkách používá za účelem zlepšení fungování jeho webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit, tj. nabízení reklamy na zboží na základě vyhodnocení zájmu kupujícího o zboží.

4. Doba zpracování osobních údajů
• Osobní údaje prodávající zpracovává v případě zakoupení zboží v e-shopu po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů prodávajícího (viz výše). Vystavené daňové doklady jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení daňových dokladů jsou po dobu 10 let ode dne odeslání objednávky zákazníkem archivovány i objednávky.

• V případě, že prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího se zpracováním osobních údajů k marketingovým a obchodním účelům nebo k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud souhlas neodvoláte. Pokud kupující souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů prováděné ze strany prodávajícího pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s touto Informací o zpracování osobních údajů.

5. Prodávající, jakožto zpracovatel osobních údajů, je zároveň jejich správcem a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje budou zpracovávány manuálně prodávajícím.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou.

7. Kupující má ve vztahu ke svým osobním údajů tyto práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno, tj. např. souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely; zpracování údajů ze souborů cookies je možné zamezit nastavením Vašeho webového prohlížeče);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou prodávajícím zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se kupujícího týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se kupujícího);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby prodávající osobní údaje kupujícího bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo kupující odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje prodávajícím zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; nebo pokud by ze strany prodávajícího byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo vznést námitku (právo požadovat, aby prodávající přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se může kupující obrátit na prodávajícího písemně na adrese: Břevenec 97, Šumvald 783 85 nebo na e-mailové adrese prodej@arion-krmiva.cz.

XII. Řešení sporů
1. Případné vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší s konečnou platností obecné soudy.
2. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je v oblasti finančních služeb finanční arbitr v rozsahu působnosti stanoveném právním předpisem upravujícím finančního arbitra (http://www.finarbitr.cz), v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb Český telekomunikační úřad v rozsahu působnosti stanovené právním předpisem upravujícím elektronické komunikace a poštovní služby (http://www.ctu.cz) a v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených výše, Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz) nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu; je-li pověřeným subjektem profesní komora s povinným členstvím, vykonává působnost v oblasti stanovené jiným zákonem, např. Česká advokátní komora (http://www.cak.cz). Bližší informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách jednotlivých subjektů.
3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
6. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na webové stránce www.vasestiznosti.cz.
7. Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, ve znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
8. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat. 
9. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
 
XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.